TBS medlems info

Länkar till dokument

Stadgar
Röstfullmakt
Hamn- och skjulregler
Bilaga 1, Elanvändning
Bilaga2, Förtöjning
Bilaga3, Uppallning

facebook

Ändringsanmälan vid båtbyte 

Kontakta alltid hamnkapten före båtbyte för att säkerställa att båtplats kan erbjudas.
Gå in i vårt registersystem SBU och lägg till den nya båten med sina data

TBS klassificerad som Säker Hamn av försäkringsbolaget If

Efter inspektion har vår hamn klassificerats om Säker Hamn av If. Detta innebär att försäkringstagare hos If kan begära reduktion av båtförsäkringspremien genom att kontakta If. Närmare information finns i klubbstugan (2015-06-25).

Båtbottentvättning hos TBS
Efter att Havs- och Vattenmyndigheten utkommit med sin tredje version av riktlinjerna och vi haft besök av ansvarig miljöinspektör är det nu klart att vi för att slippa spolplatta och reningsanläggning ska göra våra båtar skrovrena och sedan epoxibehandla dem och därefter inte använda färger med biocider. De som vill fortsätta använda färger med biocider får för rengöring/spolning söka sig till marina eller annan båtklubb med godkänd reningsanläggning. Utförligare beskrivning av villkoren finns i klubbstugan (2015-06-25).

Upplev Mälaren
Genom att klicka här kan man se Mälarkarta 13 med tillhörande förteckning över 42 naturhamnar och gästhamnar i hela Mälaren. Kartan kommer på posten inom några dagar. Ett annat dyrare men också mera innehållsrikt alternativ är att köpa den guidebok som finns angiven sist på denna informationssida (2015-02-09).

Mälaren – ny guidebok
Under året har en ny guidebok om Mälaren lanserats. Den är upplagd på samma sätt som de välkända Arholma-Landsort och Landsort-Skanör. Guiden om Mälaren innehåller tips om drygt 60 gäst- och klubbhamnar, 30 naturhamnar, historia, natur, sevärdheter mm. Katalogpris Erlandssons Brygga 445 kr (2013-09-09).

Frontier Theme