Uppdaterade Hamn och skjulregler

Våra Hamn och skjulregler har uppdaterats. Under punkt 8 finns en versionshistorik som anger vilka ändringar/tillägg som gjorts. Gå in och läs igenom. Dokumentet återfinns under fliken ”TBS medlems info”.

Frontier Theme