Medlemskap i TBS

Så här går det till:

 1. Läs igenom våra Stadgar, Hamn- och skjulregler, vår lista över avgifterna samt förpliktelserna nedan. Läs gärna också igenom övrigt material på vår hemsida. Försäkring är obligatorisk.
 2. Om du accepterar våra rättigheter och skyldigheter och vid intagning förbinder dig att följa dessa kan du ansöka om inträde i vårt båtsällskap.
 3. Vi använder oss av Svenska Båtunionens kölistor vid ansökan.
  Vår kölista är i dagsläget stängd.
 4. Fyll i de uppgifter som efterfrågas. Skicka ansökan.
 5. Du hamnar nu i vår kö för nya medlemmar. Inom 1-2 veckor blir du kontaktad. Kan vi inte erbjuda en plats omgående får du besked om detta.
 6. När vi kan erbjuda en plats blir du meddelad detta och får sedan en faktura som vi förväntar oss att du betalar inom 1-2 veckor. Under denna tid reserverar vi platsen för dig.
 7. När vi fått din betalning skickar vi information om kontaktpersoner, nyckel, båtplats etc.
 8. Det kostar 200:-/år att stå i vår kö.Vid inträde så avräknas köavgiften för det året.
 9. Tänk på att ta kontakt med slipbasen för besiktning av bockar och kista så att dessa passar vår självgående upptagningsvagn. Viktigt att detta görs i god tid, särskilt inför hösten upptagningar. För motorbåtar accepterar vi av säkerhetsskäl bara fabrikstillverkade bockar med bärighetsintyg. För segelbåtar ska stålvaggor användas där så är möjligt.

Max storlekar för båtar hos TBS: Bredd 3,3 m, djup 1,8 m,  vikt 6 ton.

 

Förpliktelser i TBS:

Medlemskap i TBS innebär att alla medlemmar med båt är skyldiga att obligatoriskt bidraga med vissa återkommande insatser:

 1. Arbetsdagar (kontaktperson: arbetschefen)
 2. Städdagar (kontaktperson: arbetschefen)
 3. Enstaka år kan extra uttag av arbetstimmar göras. Exempel på sådana har varit tillverkning av skjuldörrar och montering av Y-bommar.

Det åligger medlemmarna att själva kontakta aktuell kontaktperson om kallelse inte kommit.
Vi arbetar med information och kallelser etc till medlemmarna på elektronisk väg.

 

Viktig information till blivande medlemmar.
(När du blivit kontaktad av båtklubben kommer du bli ombedd att ladda ner och godkänna ovanstående dokument)

 

 

 

Frontier Theme